კლიმატი

      კურორტი ურეკი მდებარეობს, შავი ზღვის სამხრეთ დასავლეთ  სანაპიროზე, ზღვის დონიდან 4 მეტრის სიმაღლეზე .

     ჰაერის  ტენიანობას განაპირობებს შავი ზღვის სიახლოვე და აღმოსავლეთიდან გარშემორტყმული მაღალი  ქედები.

     ურეკისათვის დამახასიათებელია ნოტიო-სუბტროპიკული ჰავა.

     ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა: 2000-2100 მმ-ია.

     მზის ნათების ხანგრძლივობა წელიწადში: 2000 საათია.

     ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 14,5°C-დან -4°C-მდეა.

     ყვლაზე ცივი თვე იანვარია  (+5°C-დან -5°C-მდე), ხოლო ყველაზე თბილი აგვისტო  (+23°C-დან +13°C-მდე).

Albatros Albatros