ტარიფები

# ნახევრად ლუქსი (1 პერსონაზე) I კორპუსი II კორპუსი
1 1 ივნისიდან -- 20 ივნისამდე    
2 20 ივნისიდან -- 10 ივლისამდე    
3 10 ივლისიდან -- 20 აგვისტომდე    
4 20 აგვისტოდან -- 5 სექტემბრამდე    
5 5 სექტემბრიდან --30 სექტემბრამდე    
# ლუქსი (3 პერსონაზე) I კორპუსი II კორპუსი
1 1 ივნისიდან -- 20 ივნისამდე    
2 20 ივნისიდან -- 10 ივლისამდე    
3 10 ივლისიდან -- 20 აგვისტომდე    
4 20 აგვისტოდან -- 5 სექტემბრამდე    
5 5 სექტემბრიდან --30 სექტემბრამდე    
# დუპლექსი (2 პერსონაზე)  
1 1 ივნისიდან -- 20 ივნისამდე   
2 20 ივნისიდან -- 10 ივლისამდე   
3 10 ივლისიდან -- 20 აგვისტომდე   
4 20 აგვისტოდან -- 5 სექტემბრამდე   
5 5 სექტემბრიდან --30 სექტემბრამდე          

     ნომრის ღირებულებაში გათვალისწინებულია სამჯერადი კვება (შვედური მაგიდა) .

    ბავშვებისათვის, 2-დან 6 წლამდე  მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება, ხოლო 2 წლამდე ბავშვებისათვის დასვენება  უფასოა.

 

 

Albatros Albatros